Gå till huvudinnehållet
Ring rådgivningsnumret.
RÅDGIVNINGSNUMMER
+358 10 206 9620
Pris Priset för samtalet är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%).
IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken

IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken

Varför lönar det sig att observera födelsemärken?

I Finland konstateras årligen 1 700 fall av melanom. Melanom är en betydande folksjukdom. Patienten har en bra prognos om melanomet diagnostiseras och opereras i tid. Prognosen blir dålig om diagnosen fördröjs och melanomet metastaseras.

Varför IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken?

Hudläkaren undersöker patientens födelsemärken okulärt och med dermatoskop. Den här traditionella undersökningsmetoden fungerar bra i det vardagliga patientarbetet och underlättar att särskilja högriskpatienter från lågriskpatienter. Risken är hög hos patienter med rikligt med födelsemärken samt hos patienter med så kallade oroande födelsemärken, det vill säga födelsemärken som kräver fortsatt uppföljning och undersökning av läkare.

Begynnande melanom är ibland omöjligt att särskilja från ett godartat födelsemärke. Vid uppföljning av födelsemärken hos högriskpatienter är IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken den absolut mest tillförlitliga uppföljningsmetoden. Patienten eller läkaren kan inte komma ihåg exakt om något av födelsemärkena har förändrats under uppföljningsintervallet, särskilt om patienten har många födelsemärken.

Hur fungerar IntelliStudio®-systemet?

IntelliStudio®-systemets robotkamera fotograferar huden på kroppen och alla födelsemärken. Dessutom används ett digitalt dermoskop för att ta mikroskopiska närbilder av födelsemärkena som följs upp. Bilder och närbilder på hela kroppen från olika fotograferingstillfällen kan jämföras och då är det lätt att upptäcka nya födelsemärken och förändringar i gamla födelsemärken. Dessutom utvärderar IntelliStudio®-apparatens artificiella intelligens födelsemärkena, meddelar om nya födelsemärken och förändringar som skett i födelsemärkena.

Finns det forskade fördelar med IntelliStudio®-systemet?

Forskning har konstaterat att digital uppföljning av födelsemärken i två faser hittar melanom tidigare än vanligt, när melanomet fortfarande är tunt och inte har hunnit metastasera.

Vem har nytta av IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken?

IntelliStudio®-uppföljningen är gynnsam för patienter som har rikligt med födelsemärken eller atypiska födelsemärken. Risken för melanom ökas även av ljuskänslig hudtyp, om huden har blivit bränd otaliga gånger och tidigare melanom hos en själv eller i släkten. Kriteriet för rikligt antal födelsemärken uppfylls om patienten har över 50 födelsemärken, men för dem med rött pigment orsakar redan 20 födelsemärken en hög risk för melanom.

Var utförs IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken?

IntelliStudio®-fotografering av födelsemärken utförs vid Epilasers verksamhetsenheter Pihlajalinna Koskiklinikka i Tammerfors, Terveystalo Villmanstrand och Mehiläinen Dickursby. Fotografering av födelsemärken utförs av Epilasers hudläkare och laserskötare.

Hur gör jag för att komma till fotografering?

Behovet av fotografering av födelsemärken bedöms på hudläkarmottagningen. Du kan också få komma till fotografering med remiss från hälsovård inom den offentliga sektorn. Fotografering av födelsemärken utförs av en utbildad skötare efter anvisningar från hudläkaren. På Pihlajalinna Koskiklinikka i Tammerfors har hudläkare Toni Karppinen och bioanalytiker Sallamari Henttinen ansvar för verksamheten. På Terveystalo i Villmanstrand och Mehiläinen Dickursby har hudläkare Sampsa Kauppi och sjukskötaren Heidi Tiimo ansvar för verksamheten.