Gå till huvudinnehållet
Ring rådgivningsnumret.
RÅDGIVNINGSNUMMER
+358 10 206 9620
Pris Priset för samtalet är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%).
Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Det här är Epilaser Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Upprättad 3.8.2018.

1. Personuppgiftsansvarig
Epilaser Oy, Höytämöntie 59, 33880 Lempäälä.

2. Kontaktperson för registret
Ari Karppinen, 0400 214 026, ari.karppinen@saunalahti.fi

3. Registrets namn
Webbplatsens kontaktformulär-registret.

4. Rättslig grund och ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är: personens samtycke.
Avsikten med behandling av personuppgifter är: upprätthållande av kundrelation.

5. Datainnehåll i registret
Uppgifter som lagras i registret:
– Namn
– E-postadress

6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifter som sparas i registret fås från kunden genom meddelanden som skickas via webblanketten.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter lämnas inte ut.

8. Principerna för skyddet av registret
Vid hantering av registret följs noggrannhet och uppgifter som hanteras med hjälp av informationssystem skyddas på ett korrekt sätt. När registeruppgifter lagras på en internetserver, sköter man om utrustningens fysiska och digitala datasäkerhet på ett korrekt sätt. Den registeransvarige ser till att lagrade uppgifter samt servrarnas nyttjanderätter och andra uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare till vars arbetsbeskrivning det tillhör.

9. Granskningsrätt och rätt till rättelse av uppgifter
En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller henne och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller bristfälliga uppgifter kompletteras. Om personen vill kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne eller kräva att de korrigeras, ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov be den som framför begäran att legitimera sig. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som regleras i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

10. Övrig rättigheter angående hantering av personuppgifter
En registrerad person har rätt att begära avlägsnande av personuppgifter om honom eller henne från registret (”rätten att glömmas bort”). En registrerad person har även övriga rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning såsom begränsning av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov be den som framför begäran att legitimera sig. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som regleras i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).